Ordernummer voorbeeld: 123456
Postcode voorbeeld: 1234 AB voor NL | BE-1234 voor BE